Panel logowania

Regulamin usług SMS§1 Strony umowy

Świadczący usługi:

• Administrator https://ekasa.org zwany dalej "Usługodawcą".
• Korzystający z usługi: osoba fizyczna lub firma albo jednostka organizacyjna
• nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej "Nabywcą usługi".

§2 Rodzaj i zakres świadczonych usług

• Niniejszy regulamin stanowi podstawę dla świadczenia usług polegających na reklamowaniu strony www Nabywcy usługi.

§3 Definicja reklamowania strony

• Reklamowanie strony jest to dostarczenie ruchu na wskazaną przez Nabywcę usługi witrynę www, zgodnie z wykupionym pakietem.

§4 Zamawianie usługi

• Usługi są oferowane za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na stronie https://ekasa.org
• Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi reklamowania strony poprzez portal https://ekasa.org Aby tego dokonać należy wysłać SMS zgodnie z wybranym pakietem. Oznacza to zamówienie kodu umożliwiającego uruchomienie usługi reklamowania strony www. Usługa ta dostępna jest wyłącznie na terenie RP i wyłącznie za pośrednictwem polskich operatorów sieci komórkowych.

§5 Aktywacja

• Aktywacja w kilku krokach:
Otrzymany w SMS-ie zwrotnym kod należy wpisać w formularzu dostępnym pod linkiem przy wybranej usłudze. Następnie po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól zatwierdzić wypełnienie formularza.

§6 Zawarcie umowy

• Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania SMS-a na wskazany na stronie https://ekasa.org numer.

§7 Płatność

• Płatność za zamówioną usługę odbywa się za pośrednictwem systemu płatności premium SMS, obsługiwanego przez firmę CashBill S.A. za pośrednictwem systemu cashbill.eu. Płatność za usługi jest regulowana za pośrednictwem operatorów GSM przez obciążenie rachunków Nabywcy usługi.

§8 Reklamacje

• Reklamacje proszę wysyłać drogą mailową na admin@adnox.pl podając numer telefonu, z jakiego wysłany był sms oraz o podanie dokładnej treści która została wysłana lub korzystając z formularza zgloszeniowego.